12 Aralık 2016 Pazartesi

Maket Eskizi - 1

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
2016-2017 Güz Yarıyılı

MIMB/ARCH 209-210 
Tasarım Stüdyosu 3-4
Maket Eskizi-1
15.11.2016  13.30-17.30

Savaş esnasında bir kısmı yıkılmış, bir kısmı ise ayakta kalmış bir yapı bulunmaktadır. Binada yaşayan üç farklı kişi yapıyı tekrar kullanarak yaşam alanlarını yeniden kuracaklardır. 
 
Üç farklı kişi yapının içine tekrar yerleşirken;
1. Yaşam alanları,
2. Ortak açık/kapalı kullanım alanları,
3. Sirkülasyon alanları,
kurarak bunlar arasında “karşılaşma” mekanları oluşturacaklardır.

Betonarme kalıntılar kullanılarak tasarlanacak yapının hafif çelik, ahşap ve/veya hafif duvar ve döşeme malzemeleri ile yapılması, özel alanlar, ortak açık/kapalı alanlar ve sirkülasyon alanları arasındaki ilişkilerin maksimum zenginlikte ve çeşitlilikte olacak şekilde karşılaşma mekanları yaratılması gerekmektedir.7 Aralık 2016 Çarşamba

Çalışma Takvimi2016-17 Güz Yarıyılı
Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  
2016-17 Fall Semester
Maltepe University Faculty of Architecture and Design

MIMB209-210 Tasarım Stüdyosu 3-4 

ARCH209-210 Design Studio 3-4


Haftalık Çizelge:

Weekly Schedule:


HAFTA
WEEK
TARİH
DATE
PROJE
PROJECT
ÇALIŞMALAR
WORKS
1
27.09.2016
SALI TUESDAY
PROJE 1.
Bahariye’de boşluk doldurma
PROJECT 1.
In-fill Bahariye

30.09.2016
CUMA FRIDAY

2                  
04.10.2016
SALI TUESDAY
PROJE 1. Teslim&Kritikler
PROJECT 1. Submission&Critics
PROJE 2. Alan Gezisi
PROJECT 2. Site Visit
07.10.2016
CUMA FRIDAY
PROJE 2.
Ekstrem Peyzajlar
OLAĞANDIŞI ÖZGÜN PEYZAJLARA İŞLEVSEL EKLEMELER
PROJECT 2.
Extreme Landscapes
FUNCTIONAL ADDITIONS TO EXTRA-ORDINARY LANDSCAPES
10.00-11.00: Ferhan Yürekli Sunum / Presentation: Follie
3                 
11.10.2016
SALI TUESDAY

14.10.2016
CUMA FRIDAY

4
18.10.2016
SALI TUESDAY

21.10.2016
CUMA FRIDAY
PROJE 2. Teslim&Kritikler
PROJECT 2. Submission&Critics

5
25.10.2016
SALI TUESDAY

PROJE 3.
İKİ İŞLEVLİ YAPI TASARIMI 
(konut + atelye)

“YAŞAMA ve ÇALIŞMA
Ayvansaray, Başıbüyük


PROJECT 3.
MULTI-FUNCTIONAL BUILDING DESIGN (House + Workshop)

“LIVING and WORKING”
Ayvansaray, Başıbüyük

PROJE 3. Alan Gezisi
PROJECT 3. Site Visit
28.10.2016
CUMA FRIDAY
10.00-11.00: Ferhan Yürekli Sunum / Presentation
6                   
01.11.2016
SALI TUESDAY

04.11.2016
CUMA FRIDAY

7                   
08.11.2016
SALI TUESDAY
14.00-16.00: Günlük Maket-Eskiz Çalışması / Daily Work, Model-Sketch
11.11.2016
CUMA FRIDAY

8
15.11.2016
SALI TUESDAY

18.11.2016
CUMA FRIDAY

9                    
22.11.2016
SALI TUESDAY

25.11.2016
CUMA FRIDAY

10                  
29.11.2016
SALI TUESDAY

02.12.2016
CUMA FRIDAY

11                   
06.12.2016
SALI TUESDAY
14.00-16.00: Günlük Maket-Eskiz Çalışması / Daily Work, Model-Sketch
09.12.2016
CUMA FRIDAY

12
13.12.2016
SALI TUESDAY

16.12.2016
CUMA FRIDAY

13                   
20.12.2016
SALI TUESDAY

23.12.2016
CUMA FRIDAY

14                   
27.12.2016
SALI TUESDAY
PROJE 3. Teslim&Kritikler
PROJECT 3. Submission&Critics
30.12.2016
CUMA FRIDAY
PROJE 3. Değerlendirmeler&Tartışma
PROJECT 3. Evaluations&Discussions