7 Aralık 2016 Çarşamba

Hakkında

2016-17 Güz Yarıyılı
Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  
2016-17 Fall Semester
Maltepe University Faculty of Architecture and Design

MIMB209-210 Tasarım Stüdyosu 3-4 

ARCH209-210 Design Studio 3-4

 


İşler: 
Works:

PROJE 1: Bahariye’de boşluk doldurma (mimb209) / Ara bina: Sanat galerisi (mimb210)
PROJECT 1. In-fill Bahariye (arch209) / In-fill building: Art gallery (arch210)

1,5 Hafta / Weeks
 
 


PROJE 2: Ekstrem Peyzajlar
  OLAĞANDIŞI ÖZGÜN PEYZAJLARA İŞLEVSEL EKLEMELER

PROJECT 2: Extreme Landscapes
    FUNCTIONAL ADDITIONS TO EXTRA-ORDINARY LANDSCAPES

2,5 Hafta / Weeks